האם תוארך כהונת הועד הממונה על מפעל המים?

יותר משנתיים אחרי מינוי הועד הממונה במפעל המים בראשות מוטי דלג'יו עם משימה ברורה לשינוי התקנון שלא בוצעה, תפקע כהונתו היום. האם תהיה הארכה?

ממשרד הכלכלה נמסר "החלטה בנושא הארכת הכהונה של הוועד הממונה תתקבל בימים הקרובים"

מפעל המים
מפעל המים, הארכה נוספת לועד הממונה

טרריום במבצע

טרריום על מצע פחם במבוק מערכת אקולוגית סגורה לא דורש טיפול במבצע לקוראי כפר סבא ניוז החל מ 50 ש"ח בלבד בחנות אליאור דגים ונוי ברחוב היצירה 10 רעננה

הסאגה המתמשכת בנוגע לעתיד השליטה במפעל המים לא מסתיימת, למרות שלא מולאו המשימות של הועד הממונה מסתמן כי כהונתו של מוטי דלג'יו תוארך.

בשנים האחרונות לא התבצעו בחירות נפרדות להנהלת מפעל המים והבחירות למועצת העיר שימשו כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה. רשמת האגודות השיתופיות קבעה כי יש בכך ניגוד עניינים והטילה על הממונה לשנות את התקנון, למרות שחלפו שנתיים וחצי מהמינוי לא הצליח הממונה מוטי דלג'יו להביא לשינוי התקנון. למרות זאת עשויה רשמת האגודות השיתופית שולמית רייכמן-שיחור, להחליט השבוע על הארכה נוספת של תקופת מינויו של הועד הממונה במטרה להסדיר את ספר הבוחרים ואת ניגוד העניינים בין מינוי מועצת העיר לאספת המורשים.

מפניה של כפר סבא ניוז לרשמת האגודות השיתופיות התקבלו התשובות הבאות:

מדוע בחלוף שנתיים לא הובא תיקן תקנון האגודה להצבעה בפני אסיפת המורשים ?

בהתאם לדיווחי הוועד הממונה, התקנון הובא לדיון בפני אסיפה המורשים ביום 18.1.2022 אך הוא הוסר מסדר היום לבקשת אסיפת המורשים.

מדוע לא סיים הוועד הממונה את הכנת פנקס החברים של האגודה ?

במהלך פעילותו עסק הוועד הממונה בייצוב האגודה ונקט בפעולות להתייעלותה, דברים שהיו הכרחיים לפעילותה השוטפת והסדירה. בנוסף, הוועד נקט פעולה של "פניית פיילוט" לתושבים בנושא החברות באגודה, אך לאור היקפי החברים הפוטנציאליים ומורכבות ניהול הליך בחירות למאות אלפי חברים, נבחנות חלופות בנושא זה.

כיצד בכוונת הרשמת להבטיח את הטיפול בניגוד העניינים המובנה הנובע מהדואליות בתפקידים של הנהלת העיר לוועד המנהל של האגודה, מה שהביא בסופו של דבר למינויו של הוועד הממונה מלכתחילה ?

בתקנון המוצע קיימת התייחסות לסוגיה זו, אולם לבקשת רשמת האגודות השיתופיות, נבחנות חלופות שונות של דרכי פעולה ביחס לאגודה. בכוונת הרשמת לבצע בחינת עומק של כלל החלופות, תוך שיתוף כלל הנוגעים בדבר ושמיעת טענותיהם, כפי שנאמר בהחלטת הרשמת ובתשובתה לעתירה בנושא זה.

בהחלטת הרשמת מחודש פברואר נקבע כי חברי האגודה יוכלו להשמיע עמדתם בטרם תתקבל החלטה כלשהי ביחס לעתיד האגודה. באיזה אופן מתכוונת הרשמת לאפשר מימוש זכות זו לחברי האגודה ?

טרם נקבעה המתכונת, אולם כפי שצוין בהחלטת הרשמת, הדבר ייעשה באופן המזמין והרחב ביותר.

 השבוע תערוך רשמת האגודות השיתופית שולמית רייכמן-שיחור. סיור במפעל המים בכפר סבא,  ההערכה היא כי צפויה להתפרסם החלטה על הארכת כהונת הועד הממונה לתקופה נוספת

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן