הדפו משנה מיקום?

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה המליצה להעביר את הדפו בסמוך לאזור תעסוקה, ובכך להעתיק ממקומו המתוכנן  ולהרחיקו מבתי תושבים

מפת תחנות המטרו, מתוך האתר ההנדסי העירוני

עיריית כפר סבא רשמה הישג נוסף במאבק אותו היא מובילה להעתקת הדפו (מחסן תפעול לרכבות המטרו), מהמיקום הנוכחי סמוך לשכונה הירוקה 80. 

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דנה בתוכנית קווי המטרו במקטע הצפוני (תת"ל 101/ב'), הכולל בין היתר את כפר סבא, וקבעה באשר למיקום הדפו, כי "הוועדה סבורה כי קיים יתרון משמעותי למיקום הדפו בתחום אזורי התעסוקה. הדפו יאפשר העצמת הפיתוח בתחום אזורי התעסוקה, וכן חיבור המטרו עם תחנת הרכבת כפר סבא צפון… הוועדה סבורה כי יש לאתר שטח בתחום אזורי התעסוקה של הרשויות, שיאפשר את העתקת הדפו".

יש לציין, כי מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה לאחרונה את ההשגות מטעמה לתוכנית המטרו המקודמת על ידי המדינה, שהוצגו על ידי הצוות המקצועי והיועצים שנשכרו לצורך הכנת ההשגות – הכוללת הצעת חלופה להעברת מיקום הדפו המתוכנן בצפון מערב העיר לאזור מחלף אייל תכנית בה עיריית כפר סבא. כמו כן, הסמיכה מליאת הוועדה את הצוות המקצועי להמשיך ולעדכן את נוסח ההשגה  בהתאם לעקרונות שהוצגו – הכוללים נושאים הפחתת מטרדים, קישור תוואי המטרו למסילת הרכבת המזרחית, היבטים תחבורתיים סביבתיים, שמאיים משפטיים ועוד.

תוכנית הקמת המטרו בישראל היא תוכנית המקודמת כאמור על ידי משרד התחבורה, וכוללת שלושה קווים שאחד מהם – קו 1M מגיע לכפר סבא וכולל כיום 6 תחנות – הראשונה שבהן ברחוב טשרניחובסקי.

בדיון שהתקיים במליאת הוועדה המקומית, הסכימו הצוות המקצועי וחברי המליאה כי תוכנית המטרו תשמש בעתיד כמנוע צמיחה להתפתחות העירונית ולשמירה על איכות חיים גבוהה, אך יחד עם זאת קבעו חברי המליאה, כי נפלו פגמים קשים בתוכנית המטרו, המחייבים את תיקונה ושינויה מן היסוד, תוך ראיה כוללת מרחבית, וזאת על מנת לשפרה לא רק בעבור תושבי כפר סבא, אלא עברו התכנון האזורי בכלל. בין היתר תוך תיקון תוואי קו המטרו עד לקישורו למסילת הרכבת המזרחית, הוספת תחנות ביו היתר בסמוך לאזור התעשייה כ"ס 50 ושמירת התחנה בצפון-מערב העיר, שמירה על המסדרון האקולוגי ממערב העיר, צירוף סקר מעודכן של מבנים לשימור לתוכנית, קביעת הנחיות מפורטות לשטחי ההתארגנות במסגרת העבודות הכוללים שמירה על ערכי טבע, מסלולי הליכה, אופניים ומציאת פתרון לחניות. זאת בנוסף לשמירה על גן הזיכרון הנמצא בתוואי העבודות והסרתו מתחום התוכנית, בשל חשיבותו ההיסטורית והקהילתית לכפר סבא ותושביה.

כתבות קשורות

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן