הערעור התקבל – פרוייקט אמנה חוזר לועדה המקומית

פרוייקט מעונות הסטודנטים שהסעיר את כפר סבא חוזר לשיתוף ציבור ולדיון הועדה המקומית לאחר שערעור שהגישו חברי המועצה הדר לביא יעל סער ופנחס כהנא התקבל.

פרוייקט מעונות הסטודנטים שהסעיר את כפר סבא חוזר לדיון הועדה המקומית לאחר שערעור שהגישו חברי המועצה הדר לביא יעל סער ופנחס כהנא התקבל. 

במסגרת הבקשה להיתר שהגישה קבוצת ברדוגו המחזיקה בזכויות על הקרקע אמור היה להבנות בחלקו המזרחי של המתחם מעונות סטודנטים הכוללים קומת מרתף אחת לחניון תת קרקעי, בקומת קרקע וקומה א מסחר ושירותים נלווים הכוללים: מסעדות, בתי קפה, חנויות לציוד משרדי, מינימרקט, חדר כושר, מרפאות וכד. בקומות 12-3 יחידות דיור לסטודנטים: 474 יחידות, 876 מיטות.
במרכז המתחם הקיים של אמנה הריסת אולם ספורט ובניית אולם ספורט חדש מעל חדר האוכל קיים.
סך השטח המבוקש: 22,870 מ"ר עיקרי ו-17,098  מ"ר שירות, מתוכו 6,333,  מ"ר תת קרקעי ב-5 מבנים בגבהים של 12-11 קומות. בקומות קרקע ו-א: 673,6 מ"ר לשירותי מסחר ושירותים נלווים. בקומות 12-2 :186,26 מ"ר למעונות סטודנטים.
מגרש האולפנה המגרש לבינוי המבוקש בנוסף 119 מקומות חנייה, מתוכן 46 חניות לטובת מעונות הסטודנטים ו-73 חניות לטובת שטחי המסחר, 193 מקומות חנייה לאופניים, 113 מקומות חנייה לאופנועים ו-2 מקומות חנייה למשאיות.

מכייון שלא הוגשו בקשות להקלות והתכנית התבססה על תכנית לבניה לצרכי ציבור שאושרה בשנות ה 70, לא הייתה לציבור הזדמנות להגיש התנגדויות לתכנית.

 בערר אותו הגישו חברי המועצה לועדה המחוזית הם דרשו שהתכנית שאושרה תבוטל כדי לערוך תכנית מפורטת  לפרויקט, בה יילקחו בחשבון שיקולים תכנוניים, תחבורתיים וציבוריים. 

מתוך הערר:

"כפי שפירטנו בהרחבה לעיל, נעשה במסגרת הבקשה להיתר "מחטף תכנוני" להקמת פרויקט מסחרי המסווה  עצמו כפרויקט לצרכי הציבור, תוך ניצול זכויות יש מאין, וזאת מבלי שהועדה תבחן את ההשלכות של הדבר, אין לאפשר קידומו של פרויקט זה דרך בקשה להיתר, על ועדת הערר להורות למשיבה 1 שמור על ההליך  התכנוני הסדור, אשר מכיר בחשיבות שיתוף הציבור והענקת זכותו להישמע ולהתנגד. 

"בשולי הדברים, יצוין כי בישיבת מליאת התכנון והבנייה מחודש דצמבר 2021 ,נמסר לח"מ על ידי מהנדסת  הוועדה המקומית ואדריכלית העיר כי אם ברצונה להתנגד או להגיש ערר מול ועדת הערר הנכבדה עליה  להמתין לקבלת החלטה על היתר בנייה, ומשכך ערר זה מוגש כעת. המתנגדים סבורים כי הפרויקט הזה קודם בדרך שאיננה חוקית ו/או לוקה בחוסר סבירות קיצוני ואינה  מתקבלת על הדעת. "

"הפרויקט פוגע בציבור במקום להיטיב עימו והוא קודם ואושר ללא סמכות ובהיעדר זכויות בנייה מוקנות  מכח תכנית מפורטת עדכנית, בסתירה לתכנית המתאר הכוללנית המופקדת ותוך הזנחת המטרה הציבורית  של הקרקע. הפרויקט לוקה בהיעדר בדיקות מהותיות בנושאי תחבורה, סביבה וצרכי ציבור, וצפוי להכביד בפרט על מצב  התחבורה המאתגר באזור זה"

 

פרוייקט אמנה האישור יחכה לשיתוף ציבור

היום 1.8.22 התקבלה החלטתה הסופית של ועדת הערר בו היא קבעה כי הערר התקבל ומכיוון שלא בוצע הליך שיתוף ציבור על עיריית כפר סבא לערוך הליך כזה לפני שהיא מביאה את הבקשה להיתר לאישור מחדש

עיריית כפר סבא הגיבה על קבלת הערר " לבקשת הוועדה המקומית, ומתוך רצון למנוע מחלוקות מיותרות לשם השגת מטרה ציבורית חשובה לעיר כפר סבא, פנתה הוועדה המקומית ביוזמתה לוועדת הערר בבקשה להחזרת הבקשה להיתר לדיון בוועדה המקומית לשם השלמת הליך שיתוף ציבור. יודגש כי ועדת הערר לא ביטלה היתר בניה (שכן לא יצא בכלל כזה) אלא קבעה שיש לאפשר לוועדה המקומית להשלים הליך הרישוי, זאת לבקשת הוועדה המקומית עצמה, לטובת כלל הצדדים הנוגעים בדבר."

חברת מועצת העיר ויו"ר סיעת כפר סבא מתקדמת הדר לביא:
"אני שמחה שוועדת הערר נענתה לדרישתנו, נעשה ככל שנוכל כדי לקדם תכנון נכון לאזור. לא ניתן לרפי סער להמשיך לתקוע את העיר בלי הגיון. חוסר התכנון וחוסר שיתוף הציבור מוביל לעומסים תחבורתיים שכל כפרסבאי מכיר. יש לקדם בעיר בנייה לצעירים בכלל ולסטודנטים בפרט, אך אסור לעשות את זה לבקשת הקבלנים בלבד, אלא רק כחלק מתוכנית רחבה לעיר שכוללת פתרונות תחבורתיים וקהילתיים. זה הבסיס לאיכות החיים שלנו."

חברת מועצת העיר יעל סער: "ההיתר קודם בחוסר סמכות ובניגוד לתכנית העירונית המופקדת, תוך הדרת הציבור מלהביע עמדתו. אני מברכת את ועדת הערר המחוזית שקיבלה את עמדתנו. העמדה שלנו מייצגת ציבור רחב שאף חתם על עצומה – בינוי בעיר צריך להעשות בצורה חכמה ומבוקרת, תוך שמירה על איזון בין הפיתוח לבין צרכי התושבים והעיר.באמצעות עריכת תכנית היכולת לגבות היטלי השבחה עולה ותורמת לצדק החלוקתי בבסיסה/ "

 

הדר לביא יעל סער ופנחס כהנא הערר על תכנית אמנה התקבל

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן