העתירה התקבלה – על ראש העיר להקפיד על הנהלים במפגשי תושבים

התקבלה העתירה אותה הגישה חברת המועצה אוסנת ספורטה כנגד מעורבות ראש העיר במפגשי תושבים השופטת קיציס "צפיתי בסרטונים שצורפו לעתירה וממה שנראה בהם עולה שהמשיב חרג במקצת מהנחיות היועץ המשפטי אין איסור על השתתפות ראש העיר ואולם מאחר ומדובר במפגש מקצועי הוא אינו אמור לנהלו"

פעם נוספת, עלתה לדיון בפני יושבת ראש ועדת הבחירות האזורית השופטת חנה קיציס השאלה האם פעולותיו של ראש העיר במסגרת תפקידו הם תעמולת הבחירות אסורה. 

חברת המועצה ד"ר אוסנת ספורטה הגישה עתירה ובקשה לצו מניעה כנגד השתתפותו של ראש העיר רפי סער במפגשי תושבים בטענה כי הם מהווים תעמולת בחירות אסורה. השופטת קיבלה את העתירה וקבעה כי יש חריגה מהנהלים אותם קבע היועץ המשפטי של עיריית כפר סבא. "לאור האמור, במפגשי התושבים על המשיב להקפיד למלא אחר הנחיות היועץ המשפטי לעירייה."

"הוא רשאי לפתוח את המפגש בדברי פתיחה קצרים ולאחר מכן עליו לתת לגורמים המקצועיים לנהל את המפגש בעצמם. הם אלו שינהלו את סדר הדוברים והם אלו שישיבו לשאלות המופנות אליהם. המשיב ישב ביחד עם הגורמים המקצועיים ולא יעמוד בקדמת הבמה. רק במקרה שתופנה למשיב שאלה הקשורה לתפקידו כראש העיר הוא רשאי להשיב לשאלה זו."

השופטת לא הוציאה צו מניעה על השתתפותו של ראש העיר במפגשים וקבעה כי "לא כל אירוע שעורכת רשות מקומית בשנת הבחירות יחשב כתעמולת בחירות אסורה והשאלה תוכרע בהתאם למבחן "התכלית הדומיננטית", קרי האם תכליתו העיקרית של האירוע היא כזו שיש בה להניע את הבוחר ולהשפיע על העדפותיו הפוליטיות"

בשנים האחרונות נערכים בכפר סבא מפגשי שיתוף ציבור, שמטרתם היא לפתח דיאלוג עם התושבים, תוך עדכונם בדבר מדיניות העירייה ותכנוניה בסביבת מגוריהם. במפגשים ניתנת לתושבים האפשרות לדון על השינויים במקום מגוריהם מול מקבלי ההחלטות בעירייה, ביניהם ראש העיר רפי סער, מנכ"ל העירייה יובל בודניצקי, מנהלי אגפים וחברי מועצה.

על המשיב להקפיד למלא אחר הנחיות היועץ המשפטי לעירייה.

חברת המועצה ד"ר אוסנת ספורטה בתגובה: "אני מברכת על החלטת השופטת, שמצאה לנכון להגביל את השימוש שעושה ראש העיר במשאבי העירייה לצרכי תעמולת הבחירות שלו. דווקא בימים אלו בהם כולנו מבינים את החשיבות של שמירה על עקרונות הדמוקרטיה ועל כללי מינהל תקין, מן הראוי שבעלי תפקידים בכירים יקפידו על משנה זהירות ויישמו את הנחיות היועצים המשפטיים שלהם".

ראש עיריית כפר סבא, רפי סער: "ניצחון לדמוקרטיה. שיתוף ציבור הוא כלי חשוב מאוד בשיח של העירייה מול התושבים. אני מברך על החלטת השופטת קיציס שהחליטה לשמור על ההליך החשוב הזה ובכך שמרה על זכותם הדמוקרטית של התושבים לקחת חלק בקבלת ההחלטות העירוניות, שמשפיעה באופן ישיר על חייהם. אנו מאמינים בשקיפות ובדיאלוג מול התושבים לגבי כל שינוי שנערך בעיר ואנו נמשיך להשתמש בכלי הזה. צר לי שחברות אופוזיציה פועלות מחוסר ניסיונן לעצור כל התפתחות בעיר, וכמו שהן מנסות לעשות זאת בשכונת 'קרית הצעירים' – הן גם מנסות לעשות זאת גם בהליכי שיתוף הציבור. דבר זה גורם בפועל לתכנון קצר רואי שנובע אך ורק מאינטרסים פוליטיים צרים, ובכך הן מנסות לפגוע בכל דבר טוב ״.

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן