חמש שנים של עשיה פינחס כהנא מסכם קדנציה במועצת העיר

עברו חמש שנים של פעילות אינטנסיבית מאד ומעורבות כחבר מועצת העיר בכפר סבא. הפעילות שלי  היא חלק מהפעילות הסיעתית, "סיעת כפר סבא מתקדמת". חבורה מדהימה, עם תומכים רבים, ערניים, פעילים ודעתניים. חמש שנים  פועלים במסגרת זו יחד לטובת התושבים 

פנחס כהנא

חבר מועצת העיר כפר סבא מסיעת "כפר סבא מתקדמת" פינחס כהנא מסכם חמש שנים של עשייה

עברו חמש שנים של פעילות אינטנסיבית מאד ומעורבות כחבר מועצת העיר בכפר סבא. הפעילות שלי  היא חלק מהפעילות הסיעתית, "סיעת כפר סבא מתקדמת". חבורה מדהימה, עם תומכים רבים, ערניים, פעילים ודעתניים. חמש שנים  פועלים במסגרת זו יחד לטובת התושבים וכמובן שנים של פעילות שלי עם הציבור לפני הפעילות במועצה כמו יו"ר ועד הורים בבית חינוך כצנלסון, הקמת "משמר האילנות" וניהול "המועצה לפיתוח מקיים".

נוכחות פעילה ומתמדת בוועדות בהם אני חבר. פעילות ונוכחות בישיבות מועצת העיר ובוועדות מחייבת הכנה. 

הצעות לסדר בישיבות מועצת העיר:

יזמתי, לאחר מחשבה והכנה ההצעות לסדר הבאות. שוב, פעילות סיעתית:

 1. פתיחת שער תבור בפארק העירוני גם בסופי שבוע. 
 2. התמודדות העיר עם משבר האקלים. בקשה להצגת תכנית אופרטיבית למועצת העיר. דו"ח שהוצג בנושא איננו תכנית עבודה וגם איננו ריאלי. ( נטיעת כ- 8000 עצים בשנה עד 2030 כשהיום נוטעים רק כ-850 עצים בשנה.
 3. הצעה לסדר המבקשת שעמדת הועדה המקומית לגבי תכניות ארציות תוצג רק לאחר יידוע חברי הועדה המקומית לתכנון, דיון או בקשת התייחסות. היום זה לא קורה.
 4. אזור התעשייה החדש כס/50 , תכנונו איננו טוב וכמו כן היום בגלל אי ביצוע רמזור בכניסה לאזור התעשייה , אי אפשר לאכלס מבנים באזור התעשייה.
 5. הצעה לסדר בנושא ניצול מי הנגר בעיר.
 6. הצעה להקמת שירותים ציבוריים לטובת התושבים והבאים לעיר. ההצעה התקבלה ויוכן מסמך מדיניות ותכנון בנושא.
 7. הצעה לסדר בנושא פיתוח התיירות בעיר. הצעה אושרה, הוכנה בדיקת הפוטנציאל במימון משרד התיירות. הוקמה ועדה לנושא.
 8. הצעה לסדר – נטיעת כל גומות העצים הקיימות בעיר.
 9. הצעה לסדר הפעלת מגדל המים ופתיחתו לציבור..
 10. הפרדת מסלולי אפנים בפארק ממסלולי ההליכה. כיום אי ההפרדה – מפגע בטיחותי.
 11. בקשנו להציג תכנית תנועה לעיר. העיר כפר סבא עומדת לעבור שינויים פיזיים משמעותיים. אחד מהנושאים שעולים בכל דיון בנושא מתחמי בינוי והתחדשות עירונית, תמ"ל צופית, אצטדיון הכדורגל, אזור תעסוקה המוביל ועוד  הוא נושא התנועה. בתשובות הצוות המקצועי לשאלות והשגות בנושא פתרונות התנועה בפרויקטים השונים נאמר שהיקף חדש של מגורים במקום מסוים נבחן ונלקח בחשבון בתכנית התנועה העירונית. 

נספח התנועה בתכנית המתאר הכוללנית מיושן ולא מספק. ה"תכנית" הוצגה במליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. מתברר שזה מסמך עקרונות כללי שאפשר להסכים על העקרונות כמו הגברת השימוש בתחבורה ציבורית, אפנים והליכה רגלית, אבל אין התייחסות לשלבים ביחוד בתוך העיר. בסוף החלט שתוכן תכנית.

 1. בקשנו שתפורסם הודעה בכתב ליד עץ שמועמד לכריתה כדי לידע הציבור ושיממש זכותו להביע דעתו.
 2. כבר ב2019 בקשנו התייחסות מועצת העיר  לתמ"ל 1088 צופית והצגנו הבעייתיות בתכנית. התכנית אושרה הרף התנגדותנו למוסדות התכנון. נמצאים בהליך משפטי.
 3. מימון החלפת מכלי מיחזור פגומים.
 4. הכנת פרוגרמה לשטחי ציבור.
 5. דיווח אחת לשנה באחריות המנכ"ל פעילות המוקד העירוני.
 6. הכנת צו ארנונה ירוקה.
 7. הבאנו לדיון הירידה המשמעותית במיחזור העירוני.
 8. הבאנו להפעלת מזרקות המים בפארק. 
יעל סער הדר לביא ופינחס כהנא חברי סיעת כפר סבא מתקדמת במועצה היוצאת

שאילתות:

 1. שעות מענה טלפוני בעירייה אינן אחידות בין יחידות העיריה וגם אינן מספקות. ההצעה היא להגביר השעות וליצור עד כמה שניתן אחידות.
 2. ביצוע המלצות דו"ח מבקר העיריה בנושא צוברי הגז. מצב חמור של העדר מידע, העדר היתרי בניה ועוד.
 3. אי מימוש צווי הריסה בעיר.
 4. הטמנת קווי חשמל במתחמי התחדשות עירונית.
 5. אי ביצוע תפישת נגר עילי בפרויקט הנ.ת.צ.
 6. האם קיבולות המט"ש ( מערכת טיהור שפכים) הקיימים  מספקים ולכמה זמן? האם יש תכנון? האם היעדר מרכיבים אלו לא יביא לחסמים בתכנון?
 7. בעיית הטיסות מעל העיר.
 8. דחיית ביצוע תחנת הרכבת בקו הרכבת המזרחי סמוך לאזורי התעסוקה.
 9. אי תקצוב תכנון חדש לאזור תעשיה 50 להגדלת זכויות.
 10. השלמת התכנית הכוללנית.
 11. טענות על דרך הפעלת מכונות ניקוי הרחובות והעדר בקרה. 
 12. השלמת נתיב כניסה נוסף לעיר מצומת רעננה צפון.
 13. שיפור פינוי האשפה ממתחם השוק שהיום הוא מוקד בילוי.
 14. מצב הגינות הקהילתיות בעיר.
 15. אי קיום סניפי דאר ותיבות דאר אדומות בחלק מהשכונות.
 16. הזנחת יער קפלן.
 17. הבאנו למצב שיהיה מידע וטיפול שוטף בפסלים בשטחים הציבוריים. 

מפעל המים: יש ועד ממונה. מעורבות שתוכן תכנית אב לאספקת מים. כיום אין תכנית כזו, ואנו בתהליך של תכנון תוספת גדולה של יחידות דיור. תכנית בשלבי הכנה.

ועדת משנה לתכנון ובניה:

חברות בוועדה זו מחייבת השקעת זמן רבה, ולימוד החומרים. אני משקיע זמן רב בנושא תכנון העיר. הועדה מתכנסת מידי שבועיים לכמה שעות. מכין עצמי היטב, קורא החומרים, הולך לראות הפרויקטים בשטח, משוחח עם שכנים. חושב שהצלחתי לחזק ולשפר את דרך עבודת הועדה. בקשתי שיוצג בתחילת דיון מידע על מהלכי תכנון ארציים.

שותף פעיל בהכנת ואישור מסמכי מדיניות בנושא התחדשות עירונית, גגות העיר ועוד. רכזתי נתונים בנושא היקף ההקלות שנתנו בוועדת המשנה לנושא תכסית קרקע ופועל בוועדה לנסות למזער פגיעה באפשרות להחדיר נגר עילי לאקוויפר.

החזרנו קיום וישיבות ועדת משנה לאחר שראש העיר החליט לא לכנסה.  עומד על כך שיש למזער מתן הקלות. גם המערכת הארצית הולכת לבטל נוהג זה שעוקף תכנון. משתדל שאם יש תכנית שיש לה משמעות מרחבית, לא לשנות התכנית בפועל דרך הקלות. כך פעלנו בנושא הניסיון להפסיק לבנות קולונדות נתמכות ברחוב ויצמן.

מנסה לשמור איכות הכניסות לעיר – למשל התנגדות להקמת חניון בכניסה הדרומית לעיר  במקום גן ומתחתיו חניון, או הצבת שלטים גדולים בכניסות לעיר. הבאתי להחלטה להביא החלטות רשות הרישוי לידיעת ועדת המשנה. הבאתי לכך שנושא זיהום האור יוכר בחשיבותו ותהיה לנושא התייחסות בפרויקטים רלוונטיים.

חייב לציין שלדעתי הדיון בוועדה עניני, מפורט, ויש קשב ושיח בין חברי הועדה. קשר טוב ומקצועי עם הצוות המקצועי גם אם יש לפעמים ויכוחים מקצועיים.

משקיע בלימוד המסדרון האקולוגי במזרח העיר ושמירתו,  בשינויים בתוכנית המתאר הארצית העוסקת בשימור מים, 

הבאתי לדיון במליאת הועדה המקומית מספר תכניות

 • הבקשות להצבת שילטי פרסום גדולים שבעבר נדחו על ידי ועדת המשנה ושהוצבו בניגוד לחוק.
 • דיון במסמך מדיניות התחדשות עירונית כיסופים.
 • הקמת מתקנים יבילים באזור בית הספר הדמוקרטי ללא הצגת תכנית למוקד חינוכי זה שעומד לאכלס 800 תלמידים, ללא בדיקת מערך התנועה שלא לדבר על כך שלא נעשית בחינה של מקום חלופי למוקד חינוכי גדול זה.
 • פארק תעסוקה המוביל. 
מאבק על תחנת הכח

ועדת שורדי שואה:

כבן לניצולי שואה, רציתי מאד להיות בוועדת שורדי שואה. בימי סגר הקורונה קבלנו דיווחים על הטיפול האישי בניצולי שואה. הצעתי שהתקבלה להקדיש מאמץ לפעילות עם הדור השני לשורדי השואה אשר צריכים לשאת כעת בעיקר הנטל של חינוך הדורות הבאים ותיעוד.

ועדת איכות סביבה:

בנושאים החשובים לשמירת איכות הסביבה ואיכות החיים העירונית כמו אי ריסוס בחומרים מסוכנים, אי ביצוע משטחי פלסטיק והרס הקיימים, מספר דיונים בנושא מדיניות טיפול בפסולת.

ועדת שימור אתרים:

ריכוז הנושא עבר למינהל ההנדסה וזה מעולה. פעלתי נמרצות כדי להגיע למצב שתכנית השימור העירונית תופקד.

תיירות הבאתי להחלטה פה אחד במועצת העיר שיש חשיבות בפיתוח ענף התיירות בעיר. משרד התיירות אף הוא תמך ביזמה , הוקמה ועדה בנושא וכן עם משרד התיירות אנו בודקים בעזרת מומחית בענף את הפוטנציאל התיירותי וכיווני הפיתוח. פעלתי כדי להיות בחזית הידע העכשווי בנושאים מקצועיים רלוונטיים- תכנון עירוני, שימור סביבה, תיירות ועוד.

הפעילות כחבר מועצה וסיעה כוללת מפגשי סיעה, מפגשי אופוזיציה, מפגשים עם תושבים בנושא התחדשות עירונית, סיורים ברחבי העיר עם חברי הסיעה, מענה לתושבים ועוד. 

כדי להגיע לציבור ולתקשר עמו, הצגתי נושאים בתקשורת הכתובה, ברשתות החברתיות וברדיו. סיור במיתקן מיחזור ומעורבות ציבורית בנסיון למנוע הקמת תחנת כח במזרח העיר:

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן