מפעל המים נשאר מחוץ לתחום

מי שבנה על חזרה של מפעל המים לניהול עצמי יחכה לפחות חצי שנה נוספת כהונת הועד הממונה הוארכה

הקרב על מפעל המים

רשמת האגודות השיתופיות החליטה להאריך את כהונת הועד הממונה ואת כהונתו של מוטי דלג'יו כממונה בחצי שנה נוספת.

תחילתה של הפרשה היתה בשנת 2019, הפעיל החברתי ערן ורנר ביקש לקבל את תמלילי ישיבות מפעל המים. כשנענתה בקשתו, מצא ורנר, כי פרטים רבים במסמכים שקיבל לידיו הושחרו. ביניהם, הושחרו פרטים הנוגעים לתנאי התקשרות בין האגודה לחברה בת שבבעלותה, פרטים הנוגעים לאי-עמידה של האגודה בהוראות דין מסוים, ופרטים בעניין התנהלות כלכלית.

בחודש פברואר 2020 החליט רשם האגודות האזורי, למנות ועד זמני למפעל המים בכפר סבא, ומאז מתנהל מאבק מתמשך על ניהול מפעל המים. חברי הועד המודחים עתרו בפני הרשמת בבקשה לבטל את ההדחה, הרשמת בהחלטתה הורתה לוועד הממונה לתקן את תקנון האגודה כדי למנוע את ניגוד העניינים בו חברי הועד הם חברי מועצת העיר ואינם מייצגים את האינטרס של האגודה.

מפעל המים בכפר סבא נוסד כאגודה שיתופית בשנת 1931 האגודה שייכת לתושבי כפר סבא, מאז הוא מתפקד כגוף עצמאי מבחינה כלכלית ואינו נסמך על תקציבים ממלכתיים או על תקציביים עירוניים. אופיו הציבורי של מפעל המים הובטח עם הקמתו ע"י שיטת בחירת הנהלתו ע"י כלל הציבור.
בשנים האחרונות לא התבצעו בחירות נפרדות להנהלת מפעל המים והבחירות למועצת העיר שימשו כבחירות לאסיפת המורשים של האגודה. בהחלטתה הרשמת קבעה כי יש בכך ניגוד עניינים והטילה על הממונה לשנות את התקנון, למרות שחלפו שנתיים מהמינוי לא הצליח הממונה מוטי דלג'יו להביא לשינוי התקנון. למרות זאת קבעה הרשמת כי תוארך תקופת מינויו של הועד הממונה במטרה להסדיר את ספר הבוחרים ואת ניגוד העניינים בין מינוי מועצת העיר לאספת המורשים.

חבר המועצה עורך הדין אהוד יובל לוי מסר " בית המשפט העליון נדרש לסוגיה שוב ושוב. בג״צ קבע שרגולטרים לא קיבלו הסמכה לפרש את החוק כרצונם או לחוקק בפועל , כפי שעושה בטעות הרשמת בעניננו.
המינוי המחודש של נציגים ממונים בשכר עתק , במקום נבחרי ציבור שהתנדבו לתפקידם, לא הוכח כמוצלח בכלל , אלא כהוצאת כספים כושלת חסרת טעם על חשבון תרומות למפעלי תרבות בעיר. במשך שנתיים של פעילות הממונים בשכר עתק לא קרה שום דבר ממה שהם מונו לעשות: כשמונים וחמש אלף בעלי זכות הבחירה לאגודה לא מימשו את זכותם להירשם כחברים בכלל. מעט מאות בודדות נרשמו , ובינהם כמובן בעלי הענין, אלא שרצו להשתלט על מאות מיליוני שקלים מנכסי הציבור.
תושבי כפר סבא מפסידים כל יום שהנכסים שלהם לא מניבים לציבור את ההכנסות לטובת פיתוח פעילות ציבורית לטובת חיי העיר. ההחלטה לחדש את המינוי תמוהה מאד כי היא תומכת בהחלטת הועד הממונה בשכר להטיל חיסיון על החלטות שעליהן הועד הקודם הטיל חיסיון, בתחום המשפטי ובהגנה מאותן התביעות שמתנהלות עד היום.
אותו החיסיון אז היה העילה למינוי ועד בשכר עתק. וגם היום , הועד המנהל בשכר, שומר על חסיון החלטותיו מפני הציבור, בתמיכת הרגולטור. הועד הממונה לא מתחשב בזכות הציבור בעיר לנהל את חיי הקהילה בעצמם ובזכותם של התושבים לנהל את רכושם הציבורי באמצעות נבחרי הציבור שנותנים דין וחשבון לציבור."

ערן ורנר, שהוביל את ההליכים למינוי הוועד הממונה: "ההחלטה על המשך כהונת הועד הממונה היא החלטה נכונה ומתבקשת שתאפשר לו להשלים את המשימות שהוטלו עליו. יש לזכור כי מינוי הוועד הממונה נעשה עקב קווים שנחצו ועקב ניגודי עניינים מובנים של חברי מועצה שניסו להחזיק בכפל תפקידים גם במפעל המים. ישנם לצערי חברי מועצה בודדים מאוד שטרם הפנימו את העובדה שהם כבר לא יחזרו להנהלת מפעל המים. אני מאמין שהם יאלצו להשלים עם המציאות ויתפקחו ככל שהזמן יעבור. מפעל המים צריך לעסוק באספקת מים ובתשתיות המים ולפעול אך ורק לטובת האינטרסים של תושבי כפר סבא ללא שיקולים פוליטים וללא משחקי כוחות."

מעיריית כפר סבא נמסר: "מדובר בהחלטה להאריך באופן זמני את כהונת הועד הממונה של מפעל המים עד להשלמת המטלות שהוטלו עליו על ידי רשמת האגודות השיתופיות ולמתן החלטה של בית המשפט העליון בשבתו כבג״ץ, בשאלת חוקיות התקנות שקבעו כי חברי מועצת העיר כפר סבא ישמשו כחברי אסיפת המורשים של מפעל המים. יש לציין כי בית המשפט לא העניק צו זמני וטרם נקבע מועד לדיון בעתירה."

יובל לוי: מתנגד לממונים בשכר עתק
ערן ורנר: המשרד להגנת הסביבה גורר רגליים בטיפול במפגעי הריח בשכונה הירוקה

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן