קניאל ובראון OUT הירוקה החדשה בדרך

הוגשה לבדיקה תכנונית תכנית פינוי מפעלי בראון וקניאל, במתחם תבנה שכונת מגורים חדשה הכוללת מגורים, דיור מוגן, תעסוקה, מסחר, מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח, חבר המועצה עו"ד יובל לוי "המאמץ שלי לאיזון הפרויקט עם האינטרס הציבורי הביא לשיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים"

המאבק נושא פרי המפעלים יפונון

המאבק הארוך על פינוי המפעלים המזהמים בראון וקניאל מצפון לשכונה הירוקה ובניית שכונה חדשה במקומם מתקרב למימוש, המפעלים עוררו בשנים האחרונות שורה של מאבקים גם בדרישה להפסיק את הפעילות המזהמת וגם מאבק על התכנון העתידי, היקף הבניה והרכב השכונה החדשה שתבנה בצמוד לשכונה הירוקה.

השבוע הוגשה לועדה המחוזית לבדיקה תכנונית התכנית המפרטת את מבנה השכונה החדשה המתוכננת התכנית מציעה פינוי של 2 מפעלי תעשיה הקיימים מזה עשרות שנים בפינה הצפון מערבית של כפר סבא : מפעל "קניאל" לקופסאות פח ומפעל "בר-און" לתערובות. התכנית מציעה הקמת שכונה חדשה הכוללת אזורי מגורים, תעסוקה, מסחר, דיור מוגן, מבני ציבור וכיכר עירונית.

התכנית ממשיכה את רשת הכבישים הקיימת בתכניות המאושרות הסמוכות ואת צירי ההליכה הקיימים בתכניות מאושרות סמוכות באמצעות שטחים ציבוריים פתוחים לינאריים המובילים אל אזור מרכזי איכותי של שצ"פ וכיכר עירונית. התכנית מציעה לחזק את רחוב ספיר הקיים באמצעות בינוי של מבני מגורים בגבהים משתנים ובתצורות משתנות ומציעה בינוי למגורים של 880 יח"ד במגוון טיפוסים וגבהים של בניני מגורים, יבנו 500 יח"ד דיור מוגן מעל שימושים ציבוריים וחזית מסחרית, ואזור מסחר ותעסוקה בשטח 50,000 מ"ר אל מול כביש מספר 4 הארצי.

במרכז התכנית מתוכנן פארק מרכזי אליו מתנקזים מספר צירי הליכה. הפארק כולל רחבה אליה יפתחו חזיתות של מסעדות ובתי קפה. תיבדק אפשרות לשימור 3 מבני הסילו של מפעל "בר-און" שיהוו בתכנון החדש אלמנט כניסה לשכונה ממערב. בסמוך לפארק ולכיכר ימוקמו מבני ציבור.

חבר המועצה יובל לוי "המאמץ שלי לאיזון הפרויקט עם האינטרס הציבורי הביא לשיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים

חבר מועצת העיר כפר סבא עו"ד אהוד יובל לוי

חבר המועצה יובל לוי מסר "המאמץ שלי לאיזון הפרויקט עם האינטרס הציבורי הביא לשיתוף פעולה מוצלח עבור התושבים ביחד עם חברתי עו״ד עדי סקופ. כל תושב בשכונות הירוקות רוצה לראות סגירת המפעלים וסיום המטרד שחונק אותנו, את הצלחתנו בהתניית התיכנון בפתרון התחבורה וחיבורו מכביש הרוחב הצפוני העתידי. לכן התעקשנו לחייב את הצמדת הבניה להתחלה בסלילת הכביש רוחב ויעניק לשכונה יציאות חדשות מצוואר הבקבוק.

למרות מאמצי העיר, היזם החליט שירוויח רווח קל ומהיר בבניית מגורים ולא אזור תעסוקה. אין מה שיאזן כלכלית את תוספת ההוצאות שכופה עלינו שכונה חדשה. לכל האתגרים האלה נדרשת הנהגה שמבינה את הדקויות ואת המכה הכלכלית הצפויה לכיס כל תושב בעיר. למול אתגרים אלה אני ממשיך לפעול."

עו"ד עדי לוי סקופ, חברת מועצת העיר ומחזיקת תיק השכונות הירוקות: "תושבי ותושבות השכונה הירוקה מחכים שנים רבות לפינוי מתחם המפעלים ובהם מפעל בראון המהווה מטרד של ממש. לאחר עבודה מאומצת של חודשים רבים שכללה דיונים רבים ושיח הן עם גורמי המקצוע וההנדסה והן עם נציגויות תושבים וועד הפעולה של השכונה הירוקה וחברי עוה"ד יובל לוי, אני שמחה כי מליאת הועדה לתכנון ובניה גיבשה הערות עקרוניות לתכנית אשר אימצו באופן מלא את ההסתייגויות שלנו לתכנית- התניות התחבורה כתנאי ראשון במעלה למימוש זכויות הבניה מהמ"ר הראשון, הפחתת מספר יחידות הדיור, התנית מתן היתרי בניה ראשית לתעסוקה, דרישת תעסוקה נקיה, ביטול שימור ממגורות הבטון, המלצה כי 30% מיחידות הדיור המוגן יהיו לתושבי העיר ובמחיר מפוקח ותנאי לפיו עם אישור התכנית תופסק פעילות המפעלים וכי שנה ממתן תוקף לתכנית יפונו המפעלים מהקרקע. כבר היום השכונות הירוקות מצויות בסף יכולת הקיבולת של התשתיות הציבוריות, אפעל במלוא הכוח כדי שתכנית קניאל תסייע לקידום ופיתוח השכונות והעיר ולהימנע ממצוקה תחבורתית ועומסים אשר יפגעו באיכות החיים. בתכנון נכון והגון, בשקיפות ובשיתופיות בהחלט ניתן יהיה להגיע לכך".

עו"ד עדי לוי סקופ אני שמחה כי מליאת הועדה לתכנון ובניה גיבשה הערות עקרוניות לתכנית אשר אימצו באופן מלא את ההסתייגויות שלנו - צילום נוקי שריר

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן