אין (ועדת) תכנון, אין בניה בכפר סבא

מדוע לא מתכנסת ועדת המשנה לתכנון ובניה בכפר סבא? דחית הבחירות לא הפשירה את פעילות התכנון והבניה בכפר סבא. הישיבות המתוכננות לחודשים נובמבר ודצמבר בוטלו ומקורות בעירייה טוענים כי הישיבה הבאה תערך רק בחודש מרץ, חצי שנה של קיפאון בתכנון העירוני

התנגדות ציבורית למהלך ההדחה
מהנדסת העיר כפר סבא עליזה זיידלר-גרנות. צילום: פרטי

הוועדה המקומית לתכנון ובניה מוקפאת

כבר מספר חודשים לא מתכנסת ועדת המשנה לתכנון ובניה בכפר סבא בניגוד לערים השכנות רעננה הרצליה והוד השרון בהן ממשיכה הפעילות כסדרה.

בסמוך לבחירות שתוכננו להעירך בסוף אוקטובר, הופסקה פעילות הועדה המקומית לתכנון. הדיון באישור היתרי בניה החל מבקשות של תושבים לערוך שינויים או תוספות בנכסים שלהם ועד אישור תכניות מהותיות הוקפאו. אחת התכניות שהוקפא הדיון בעניינה היא פרויקט מעונות הסטודנטים במתחם  אמנה היזמים, הגישו בחודש יולי ערר על ההחלטה לא לדון בעניין לפני הבחירות, וכרגע הדיון לא יתקיים עד לחודש מרץ לפחות. המשמעות דחיה של כמעט שנה בנושא מה שגורם ליזמים עיכוב נוסף במימוש התכניות.

תפקיד הוועדה המקומית לתכנון ובניה: עריכה, הפקדה ואישור תכניות. כמו כן עוסקת הוועדה המקומית במתן היתרי בנייה מכוח תוכניות בניין עיר מאושרות, מתן הקלות שונות בגין הקלה בקווי בניין, הקלה במס' יחידות דיור וכן הקלות נוספות. בראש הוועדה עומד ראש העיר רפי סער.

חוות דעת היועצת המשפטית למנהל התכנון

המלחמה ודחיית הבחירות בעקבותיה הביאה לחוות דעת של היועצת המשפטית של מנהל התכנון עו"ד תדמור עציון כי ניתן לחדש את פעילות הועדות: "אי קיום דיונים בענייני תכנון ורישוי לתקופה כה ממושכת, יש בו כדי להרחיב את מידת הפגיעה הצפויה בתפקוד הציבורי התקין."

"ניתן לקיים דיונים סטטוטוריים בעניין תכניות, דיון להפקדה או דיון לשמיעת התנגדויות. לעניין זה, "המדיניות התכנונית המפורסמת" – מסמך מדיניות שפרסמה הוועדה המקומית, וכן תכנית כוללנית מאושרת או מופקדת, תכנית אב שפורסמה, או תכנית כוללת להתחדשות עירונית לפי סעיף64 ב לחוק. ניתן לקיים דיון בוועדה המקומית, אם על פי חוות דעת מהנדס הועדה המקומית שתינתן בכתב, התכנית המוצעת תואמת את המדיניות התכנונית המפורסמת כמפורט לעיל."

הליכי האישור גם כך אורכים שנים. יזמים שצלחו את המסע המפרך בדרך לאישור תכניות, נאלצים להמתין בכפר סבא עד למועד בלתי ידוע לאישור הפרויקטים. מה שגורר פקק משמעותי באישור תכניות ונזקים בלתי סבירים ליזמים, למחסור הדירות שרק יתעצם.

התחדשות עירונית
אישור תכנון הבניה בכפר סבא קפוא עד למועד בלתי ידוע

קיפאון באישור תכניות בכפר סבא

ענף הבניה שמתמודד עם שנה קשה בעקבות ההאטה במשק ועליית הריבית, ספג בעקבות המלחמה מכה קשה. אתרי הבניה נעצרו כמעט לחלוטין בגלל מחסור בכוח אדם.  מגבלות האבטחה שהטילה עיריית כפר סבא על הקבלנים מקשה גם היא על פעילותם. אי כינוס הועדה המקומית לתכנון יוצר פגיעה נוספת.

הליכי האישור גם כך אורכים שנים ויזמים שצלחו את המסע המפרך בדרך לאישור תכניות נאלצים להמתין בכפר סבא עד למועד בלתי ידוע לאישור הפרויקטים מה שגורר פקק משמעותי באישור תכניות ונזקים בלתי סבירים ליזמים למחסור הדירות שרק יתעצם. היזמים ציפו לחזרה לפעילות של הועדה המקומית. תוכננו 2 מועדים לדיון בחודש נובמבר ודצמבר. השבוע קיבלו חברי הוועדה הודעה על ביטול הישיבות ולא נקבעו מועדים חדשים לדיון.

אחד היזמים מסר לכפר סבא ניוז: "הודיעו לנו שכנראה לא יתקיימו ועדות עד מרץ לפחות. זה סביר לא לקיים ועדה תקופה ארוכה כלכך? מה אפשר לעשות? מה שנאמר לי זה שעל פי החלטת ראש העיר הועדה לא תתכנס עד אחרי הבחירות לרשות" 

חבר מועצת העיר וחבר ועדת המשנה לתכנון ובניה פנחס כהנא: " השבוע קבלו חברי ועדות התכנון והבניה הודעה על ביטול ישיבות הועדות שהיו מתוכננות לנובמבר ודצמבר. אנחנו כחברי מועצת העיר נבחרנו כדי לשרת הציבור. אני מתנגד לביטול ישיבות וועדות התכנון וסובר שיש לקיים הישיבות. משהבחירות לשלטון המקומי נדחו בשלושה חדשים, חובה עלינו להמשיך רציפות תפקודית. להחלטות הועדות המקומיות חשיבות רבה, ויש לדעתי לחזק מעמד השלטון המקומי וועדות התכנון המקומיות. לצערי אנחנו לא רשות תכנון עצמאית, כשכל הישובים באזור הם רשויות עצמאיות בתכנון.

הקפאת העבודה של ועדות התכנון המקומיות זו פגיעה בכלל הציבור, בשוק הנדל"ן, בשטחים הפתוחים והציבוריים ובמרקם החברתי. הקפאת הישיבות תביא בסוף לעומס על הועדות ושוב דחיה בתהליכי התכנון. הסכנה היא גם שכשזה יקרה, ויהיה לחץ לקדם תכנון, יתכן ויחליטו על קיצור תהליכי תכנון וזו תהיה קודם כל פגיעה בהחלטות מקצועיות בשיתוף הציבור ושקיפות התהליך.

חברת המועצה והמועמדת לראשות העיר הדר לביא: "ועדת תכנון ובניה מאפשרת את פיתוח העיר, והפסקת עבודתה בניגוד להמלצת משרד הפנים, משמעותה שיתוק העיר. זה בעיקר פוגע בזמן מלחמה ביכולת לבנות במהרה מיגון בבתים, פגיעה ברבים מתושבי העיר. מקווה שיש הסבר מספק את הדעת להחלטה החריגה הזאת, לכל הפחות מצופה מראש העיר להסביר את ההחלטה שלו לציבור, לעובדי העיריה ולחברי מליאת התכנון והבנייה.

תגובת עיריית כפר סבא תפורסם כשתתקבל

כתבות קשורות

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן